เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

[สหรัฐ] ประกาศสำคัญสำหรับผู้ขาย: การปรับปรุงประจำปี 2010 ครั้งที่ กำลังจะเริ่มมีผลใช้

ตามที่เราเคยประกาศการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงบริการบนเว็บอีเบย์ไปเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคมนั้น บัดนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่วนใหญ่เริ่มมีผลใช้แล้วตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน และบางอย่างกำลังจะเริ่มใช้ในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้ขายให้สามารถเพิ่มยอดขายและปรับปรุงบริการได้ดีที่สุด ในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีที่กำลังจะมาถึง

 

การปรับปรุง เพื่อช่วยให้คุณทำธุรกิจบนอีเบย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงที่เริ่มมีผลใช้งานแล้ว

  • ปรับระบบตอบคำถามอัตโนมัติ (Automated Answers - Smart FAQ) สำหรับตอบคำถามที่มักพบบ่อย บริการนี้ เปิดให้ผู้ขายทุกคนใช้งานได้แล้ว
  • ซื้อประกันในราคาต่ำสุดโดยใช้ ShipCover ตอนที่คุณชำระค่าขนส่งและพิมพ์ฉลากโดยตรงจากอีเบย์ (เฉพาะผู้ขายที่ใช้บริการขนส่ง USPS เท่านั้น)
  • ใช้ระบบจัดการสินค้าที่ไม่ได้รับการชำระเงิน (Unpaid Item Assistant) เพื่อลงประกาศขายสินค้าใหม่โดยอัตโนมัติ หลักจากข้อร้องเรียนกรณีผู้ซื้อไม่ชำระเงินสิ้นสุดลง โดยที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ชำระเงินค่าสินค้าให้คุณ
  • ขณะนี้  ประมาณ 50% ของผู้ซื้อจะเห็นลิงค์ Ask a question (สอบถาม) ในส่วนล่างของหน้าประกาศขายสินค้า หากการปรับปรุงนี้ ทำให้ผู้ซื้อมีโอกาสอ่านรายละเอียด โดยที่ลดการติดต่อผู้ขายเพื่อสอบถาม และผู้ซื้อยังคงได้รับสินค้าและบริการตามที่คาดหวังไว้ ผู้ซื้อทั้งหมด จะเห็นลิงค์ดังกล่าวอยู่ในส่วนล่างของหน้า ในช่วงราวปลายปี 2010


การปรับปรุงซึ่งมีผลใช้ตั้งแต่วันที่
7 กันยายน

  • ใช้โปรแกรม eBay Listing Analytics ฟรีเพื่อติดตามผลงานจากการลงประกาศขายสินค้าของคุณเอง
  • ให้ส่วนลดการส่งสินค้าต่อผู้ซื้อโดยใช้ Shipping Calculator
  • ตัวเลือกในการส่งสินค้าที่มีมากขึ้น โดยสามารถกำหนดการส่งสินค้าไปยังพื้นที่พิเศษสำหรับการส่งสินค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ อลาสก้าและฮาวายเป็นต้น
  • ใช้ My Message ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อบริหารจัดการอีเมล์จากผู้ซื้อ


การปรับปรุงซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน