เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

โปรโมชั่นอีเบย์สโตร์ ลงขายเพียง 10 เซ็นต์

โปรโัมชั่นสำหรับเจ้าของอีเบย์สโตร์:
ขายแบบประมูล ราคาเริ่มต้นเท่าไร
ก็เสียค่าแปะขายเพียง 10 เซ็นตฺ์

31 สิงหาคม - 2 กันยายนเท่านั้น

  • สำหรับการลงขายในร้านอีเบย์สโตร์ทุกประเภทที่ผู้ขายมีสิทธิ์รับโปรโมชั่น*
  • ยิ่งลงขายมากก็ยิ่งประหยัดมาก.
  • 3 วัีนเท่านั้น!


  เป็นไปตามเงื่อนไข
ด้านล่าง.

www.ebay.com
 
 

*ใครมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้บ้าง?
ตั้งแต่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2010 ผู้ขายที่มีร้านค้าอีเบย์สโตร์และมีคะแนน DSRใน Seller Dashboard ในรอบ 12 เดือน 4.5 ขึ้นไป จะเสียค่าธรรมเนียมลงขายสินค้าเพียง 10 เซนต์ ต่อสินค้า 1 ชิ้นที่ลงขายในแบบประมูล ผู้ขายใหม่ที่ยังไม่มีคะแนน DSR ก็สามารถเข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้ได้ ผู้ขายที่มีคะแนน DSR จะนับจากคะแนนที่ได้รับในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา คุณสามารถดูคะแนน DST ได้ที่ส่วน Sller Dashboard ในหน้า My eBayปรโมชั่นจะเริ่มเมื่อไร

โปรโมชั่นนี้จะเริ่มขึ้นในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 00:00:01 (เที่ยงคืน หนึ่งวินาทีของวันอังคารที่ 31 สิงหาคม ตามเวลาแปซิฟิก) และจะสิ้นสุดในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2010 เวลา 23:59:59 (ห้าทุ่ม ห้าสิบเก้านาที ห้าสิบเก้าวินาที ตามเวลาแปซิฟิก) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ช่วงโปรโมชั่น") ในการลงขายสินค้าบนเว็บwww.ebay.com โปรโมชั่นจะเริ่มในเวลา 00.00.01 น. ตามเวลาสหรัฐอเมริกา และสิ้นสุดในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2010 เวลา 23:59:59 ตามเวลาสหรัฐอเมริกา


ค่าธรรมเนียมตามโปรโมชั่นเป็นอย่างไร
ในช่วงโปรโมชั่นนี้ การแปะขายในแบบประมูลสำหรับผู้ที่เปิดร้านอีเบย์สโตร์จะมีค่าธรรมเนียมเพียง 10 เซ็นต์ ต่อสินค้า 1 ชิ้นที่ลงขายบนเว็บไซต์www.ebay.com , www.eBayMotors.com (เฉพาะอะไหล่และประดับยนตร์) และ eBay Canada ดังที่แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง ประกาศขายที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2010 ซึ่งถูกตั้งเวลาให้เริ่มต้นในช่วงโปรโมชั่นจะมีสิทธิ์ได้รับค่าธรรมเนียมตามโปรโมชั่นนี้

หมายเหตุ : สำหรับผู้ขายที่ลงขายด้วยโปรแกรมหรือเครื่องมืออื่น นอกจาก Sell Your Item (SYI 3.0) ค่าธรรมเนียมตามโปรโมชั่นจะไม่แสดงอยู่ในขั้นตอนการลงขายสินค้า ส่วนลดจะแสดงอยู่ในส่วน View Account Status ในหน้า My eBay และใบเรียกเก็บเงินงวดถัดไป


  ราคาเริ่มต้นหรือ reserve price ค่าธรรมเนียมปกติ ค่าธรรมเนียมแปะขายตามโปรโมชั่น

$0.01 - $0.99

$0.10 $0.10
$1.00 - $9.99 $0.25 $0.10
$10.00 - $24.99 $0.50 $0.10
$25.00 - $49.99 $0.75 $0.10
$50.00 - $199.99 $1.00 $0.10
$200.00 or more $2.00 $0.10

ค่าธรรมเนียมอื่น (ค่าธรรมเนียมเมื่อขายได้ ค่าธรรมเนียมลงขายแบบพิเศษต่างๆเช่น Gallery Plus, Reserve listing fee, Subtitle) ยังคงมีอยู่เช่นเดิมการลงขายแบบใดไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่น?

โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการขายดังต่อไปนี้: การลงขายของผู้ขายที่ไม่มีอีเบย์สโตร์ การขายแบบราคาตายตัว (fixed price) การขายในหมวดeBay Motors Passenger Vehicles, Motorcycles, Boats, Power Sports, Other Vehicles, Motors Local Market, Professional Services, Real Estate และ Classified Ad listings รวมถึงธุรกิจในหมวดbusiness and industrial ractors & Farm Machinery (91952), Antique Tractors & Equipment (45009), Heavy Equipment (25249), Concession Trailers & Carts (67145), Imaging & Aesthetics Equipment (92036), Forklifts & Other Lifts (97185), Manufacturing Equipment (92080), Metalworking Equipment (92082), และ Commercial Printing Presses (26247).

โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับการลงขายสินค้าที่ลงขายก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2010 หรือมีการเปลี่ยนแปลง (revised) ในช่วงโปรโมชั่น และไม่สามารถใช้ได้กับรายการสินค้าที่ตั้งเวลาให้แสดงหลังช่วงโปรโมชั่น


ฉันจะเข้าร่วมโปรโมชั่นได้อย่างไร

คุณจะได้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นนี้โดยอัตโนมัติหากลงขายในแบบประมูลผ่าน Sell Your Item, เครื่องมือผู้ขายของอีเบย์และโปรแกรมของผู้ให้บริการส่วนใหญ่

เงื่อนไขนี้จัดทำไว้เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซึ่งมีข้อความเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดแย้งอันเนื่องมาจากการตีความ ให้ยึดข้อความภาษาอังกฤษเป็นหลัก

Read this FAQ in English


 
 
Bookmark and Share