เว็บที่เกี่ยวข้อง: ไอร์แลนด์ | อังกฤษ

[ยุโรป] ยกเลิกการขายน้ำหอมบนเว็บไซต์อีเบย์ในยุโรป

เรียนท่านผู้ขาย


แม้เราจะต้องการให้ตลาดอีเบย์เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้งานได้ง่าย เราจำเป็นต้องมีกฏและนโยบายในการลงขายสินค้าเพื่อให้ผู้ขายทราบว่าตนจะสามารถลงขายสินค้าใดได้บ้างที่ไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม


ศาลยุติธรรมแห่งยุโรปตัดสินว่าการจำหน่ายตัวอย่างน้ำหอมหรือวัสดุที่มีกลิ่นคล้ายน้ำหอมที่มีผู้อื่นจดทะเบียนไว้อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ รวมถึงการจำหน่ายน้ำหอมในบรรจุภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ใช่ขวดดั้งเดิมก็อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามเช่นกัน ด้วยเหตุนี้อีเบย์จึงของดการจำหน่ายสินค้าในลักษณะดังกล่าวในภาพพื้นยุโรปและแก้ไขนโยบายของเว็บไซต์ดังกล่าว


คุณสามารถอ่านนโยบายของอีเบย์อังกฤษได้ที่นี่ หรือนโยบายของอีเบย์ไอร์แลนด์ได้ที่นี่

 

 

Bookmark and Share