เว็บที่เกี่ยวข้อง:

การประท้วงของหน่วยราชการของอังกฤษอาจทำให้การส่งสินค้าล่าช้า

เรียนท่านผู้ขาย


เราได้รับแจ้งว่าหน่วยงานBAA (Border Inspection and Air Traffic Control) ในสหราชอาณาจักร (ไม่รวมบริการไปรษณีย์) จะหยุดงานเพื่อประท้วงเป็นเวลา 24 ชั่วโมงในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2554 จากเหตุนี้การส่งสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีความล่าช้าเกิดขึ้นได้ โปรดนำข้อมูลนี้แจ้งให้ผู้ซื้อทราบในทันที