eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English
Home > การเปลี่ยนแปลงนโยบายผู้ขายที่กำลังจะมีผลกับ eBay.com.au

อัพเดทนโยบายผู้ขายกลางปี 2555

รายละเอียด

อัพเดทนโยบายผู้ขายปลายปี 2554

อัพเดทนโยบายผู้ขายกลางปี 2554

การเปลี่ยนแปลงนโยบายผู้ขายที่กำลังจะมีผลกับ eBay.com.au

(มีผลกับไซต์อีเบย์ออสเตรเลีย)

เพื่อปรับปรุงรูปแบบการใช้งานของผู้ขายและผู้ซื้อให้ดีขึ้น และช่วยให้ผู้ขายยังคงสามารถแข่งขันได้ในตลาดอีคอมเมิร์ซค้าปลีกระดับโลกนี้ อีเบย์จึงได้เปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่างเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อมั่นใจกับการซื้อสินค้า อีเบย์ยังได้ สร้างฟังก์ชันและนโยบายใหม่ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการขายจากร้านค้าระดับโลกของคุณเอง

รายละเอียด

มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้าง

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ขายที่ไม่มีร้านค้า

ตั้งแต่วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2555 เราจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างค่าธรรมเนียมเพื่อให้ท่านยังสามารถลงขายโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม* ต่อไป เราทราบดีว่าบริการนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ขาย และยังช่วยให้คุณสามารถคำนวณค่าธรรมเนียมได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ประเภทผู้ขายปัจจุบัน สิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลง สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
ไม่รวมผู้ขายทุกรายที่มีร้านค้าหรือผู้ที่เข้าข่ายตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไป:

 • ประเภทบัญชีธุรกิจ
 • มีที่อยู่ลงทะเบียนอยู่นอกออสเตรเลีย
 • PowerSellers
 • ลงขายฟรีมากกว่า 30 รายการต่อเดือน
 • ลงรูปภาพฟรี 12 รูปสำหรับรายการขายทุกรายการ
 • Free Supersize, Gallery Plus and Picture Pack
 • ลำดับขั้นค่าธรรมเนียมลงขายที่ลดลง
  • เราลดลำดับขั้นค่าธรรมเนียมลงจาก 6 ขั้นเหลือ 3 ขั้น ในกรณีที่คุณขายสินค้ามากกว่า 30 รายการต่อเดือน
 • ค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้สูงสุดไม่เกิน $100
  • เราเพิ่มค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้สูงสุดสำหรับรายการขาย 30 รายการแรกต่อเดือนจาก $49.95 ไปเป็น $100.00
 • ยังคงลงขาย 30 รายการแรกต่อเดือนฟรีต่อไป
 • มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอื่นๆอีก ดูอัพเดทตารางค่าธรรมเนียมลงขายที่นี่
 • ประหยัดค่าธรรมเนียมจาก Gallery $0.59 (เมื่อลงขายมากกว่า 30 รายการต่อเดือน) และ $0.25 สำหรับภาพเพิ่มเติมแต่ละภาพ
 • ประหยัดค่าธรรมเนียม Supersize ที่ $1.25 Picture Pack ที่ $1.50/$2.00 และ Gallery Plus ที่ $2.49
 • ค่าธรรมเนียมลงขายที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่ายกว่าเดิม
 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมสำหรับการลงขาย 30 รายการแรกต่อเดือน**

ผู้ขายที่ไม่มีร้านค้า – ประกอบด้วยผู้ขายที่ไม่มีร้านค้ารายอื่นๆ

 • ลงรูปฟรี 12 รูปในทุกรายการขาย
 • Free Supersize, Gallery Plus and Picture Pack
 • ลดลำดับขึ้นค่าธรรมเนียมลงขายสำหรับการลงขายแบบกำหนดราคาตายตัวและแบบประมูลจาก 6 ขั้นเหลือ 3 ขั้น**
 • ยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอื่นๆอีก ดูอัพเดทตารางค่าธรรมเนียมลงขายที่นี่.
 • อัพเดทตารางค่าธรรมเนียมลงขายที่นี่

ดูตารางอัพเดทฟีเจอร์อัพเกรดรายการขายสำหรับผู้ขายที่ไม่มีร้านค้าที่นี่

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ขายที่มีร้านค้า

1. ค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้ที่เป็น Flat rate ทำให้เข้าใจง่ายสำหรับรายการขายทุกรายการ**

 • เรากำลังปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้ให้มีความเรียบง่ายมากขึ้นโดยเปลี่ยนจากระบบเป็นลำดับขั้นที่มีอยู่ในปัจจุบันไปเป็นอัตราคงที่ ขึ้นอยู่กับระดับร้านค้าที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ รูปแบบนี้จะช่วยให้คุณะคำนวณค่าธรรมเนียมของอีเบย์ได้ง่ายขึ้น
 • ในขณะเดียวกัน เราได้กำหนดมูลค่าสูงสุดเพื่อที่ค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้สำหรับร้านค้าที่ไม่เกิน $100 ต่อรายการ

2. ลำดับขั้นค่าธรรมเนียมลงขายที่ลดลง

 • จำนวนลำดับขั้นค่าธรรมเนียมลงขายสำหรับการขายแบบประมูลจะลดจาก 6 ขั้นเหลือ 3 ขั้น ซึ่งช่วยให้คุณคำนวณค่าธรรมเนียมได้ง่ายขึ้น

3. สมาชิกภาพร้านค้าที่เรียบง่ายกว่าเดิม

อีเบย์กำลังรวมโครงสร้างร้านค้าเข้าด้วยกัน โดยการยกเลิกร้านค้า Basic และเปลี่ยนจากร้านค้า 3 ระดับเหลือ 2 ระดับ คือ Featured และ Anchor การรวมร้านค้าจะเกิดขึ้นสองระยะ

ระยะที่หนึ่ง: วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2555 – การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมร้านค้า Basic และ Featured จะเท่ากัน
 • ธรรมเนียมสมาชิกภาพร้านค้า Basic จะเพิ่มจาก *19.95 ไปเป็น $24.95
 • าธรรมเนียมลงขายแบบกำหนดราคาตายตัวของร้านค้า Basic s** จะลดลง 50%
 • ค่าธรรมเนียมสมาชิกภาพร้านค้า Featured จะลดลง 75% จาก $99.95 ไปเป็น $24.95
 • ค่าธรรมเนียมลงขายแบบกำหนดราคาตายตัวของร้านค้า Featured ** จะลดลงจาก 30c ไปเป็น 20c.
สมาชิกร้านค้า Basic ในปัจจุบัน จะได้รับสิทธิประโยชน์ฟังก์ชันร้านค้าเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนจากร้านค้า Basic ไปเป็นร้านค้า Featured ตั้งแต่วันที่ 16 เดือนพฤษภาคมโดยใช้วีการดังต่อไปนี้

ระยะที่สอง: การรวมร้านค้า กลางถึงปลายปี 2555

 • อีเบย์จะยกเลิกร้านค้า Basic ภายในปลายปีนี้ และสมาชิกใหม่จะมีสิทธิเลือกสมัครร้านค้า Featured หรือ Anchor เท่านั้น
 • สมาชิกร้านค้า Basic ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสมาชิกภาพ ควรเปลี่ยนไปสมัครร้านค้า Featured แบบใหม่ทันที

4. ลงรูปฟรีสำหรับรายการขายทุกรายการ

โครงสร้างค่าธรรมเนียมใหม่จะรวมสิทธิลงรูปฟรี 12 รูปในการขายทุกรายการ สำหรับผู้ขายทุกราย นอกจากนั้นผู้ขายทุกรายยังมีสิทธิใช้ Supersize, Picture Pack และ Gallery Plus ฟรีอีกด้วย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

การเปลี่ยนแปลงซึ่งจะส่งผลต่อผู้ขายที่มีร้านค้า

ตารางด้านล่างสรุปการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม และสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ขายร้านค้าระดับต่างๆจากการเปลี่ยนแปลงนี้

ประเภทผู้ขายปัจจุบัน สิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลง สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ผู้ขายที่มีร้านค้า Basic

ช่วงที่หนึ่ง: วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2555 – การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม

 • Free Supersize, Gallery Plus and Picture Pack
 • ค่าธรรมเนียมสมาชิกภาพร้านค้าจะเพิ่มขึ้นอีก $5.00 ต่อเดือน
 • ค่าธรรมเนียมการลงขายแบบกำหนดราคาตายตัว** (จะลดลงจาก 40c to 20c)
 • ได้สิทธิค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้ที่ลดลงสำหรับสินค้าที่มีราคาขายไม่เกิน $80
 • มีสิทธิใช้ฟังก์ชันและฟีเจอร์ของร้านค้า Featured
 • ลดจำนวนลำดับขั้นค่าธรรมเนียมลงขายสำหรับการลงขายแบบประมูลจาก 6 ขั้นเหลือ 3 ขั้น
 • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของร้านค้า Basic
 • สมาชิกร้านค้า Basic ควรแปลงไปเป็นร้านค้า Featured รุ่นใหม่
 • ยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอื่นๆอีก ดูรายละเอียดที่นี่ ตารางค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ขายที่มีร้านค้าที่นี่

ช่วงที่สอง: การรวมร้านค้า

กลางถึงปลายปี 2555

อีเบย์จะยกเลิกร้านค้า Basic ในปีนี้ สมาชิกร้านค้า Basic ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสมาชิกภาพ (ตามนโยบายเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวันที่ 16 พฤษภาคม)ควรแปลงไปเป็นร้านค้า Featured รุ่นใหม่ทันที

 • ประหยัด 50% สำหรับค่าธรรมเนียมลงขายแบบกำหนดราคาตายตัว**
 • ประหยัดจากค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้ลดลงสำหรับสินค้าที่มีราคาไม่เกิน $80
 • Access upgraded Store functionality when you migrate to the new Featured Store offering:
  • ประหยัดจากค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้ลดลงสำหรับสินค้าที่มีราคาไม่เกิน $80
  • รายงานผู้เข้าเยี่ยมชมร้านค้าระดับสูง (รวมการวิเคราะห์เส้นทางผู้เยี่ยมชม รวมทั้งการติดตามการประมูลและ "ซื้อได้ทันที (Buy It Now))

ผู้ขายร้านค้า Featured

 • Free Supersize, Gallery Plus and Picture Pack
 • ค่าธรรมเนียมสมาชิกภาพลดลงจาก $99.95 ไปเป็น $24.95
 • ลดจำนวนลำดับขั้นค่าธรรมเนียมลงขายสำหรับการลงขายแบบประมูลจาก 6 ขั้นเหลือ 3 ขั้น
 • ค่าธรรมเนียมลงขายแบบกำหนดราคาตายตัว** ลดลงจาก 30c เหลือ 20c
 • ค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้คงที่ 7.0%**
 • ค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้สูงสุดไม่เกิน $100
 • ค่าธรรมเนียมสมาชิกภาพรายเดือนลดลง 75%
 • ค่าธรรมเนียมลงขายที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่ายกว่าเดิม
 • ค่าธรรมเนียมลงขายที่ลดลง
 • คาดการณ์และคำนวณค่าธรรมเนียมของอีเบย์ได้ง่ายขึ้น
 • จะจ่ายค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้สูงสุดไม่เกิน $100

Anchor Store seller

 • Free Supersize, Gallery Plus and Picture Pack
 • ยังคงลงขายแบบกำหนดราคาตายตัวฟรีต่อไป**
 • ค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้คงที่ 6.0%**
 • ลดจำนวนลำดับขั้นค่าธรรมเนียมลงขายสำหรับการลงขายแบบประมูลจาก 6 ขั้นเหลือ 3 ขั้น
 • ค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้สูงสุดไม่เกิน $100
  • ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมลงขายต่อไป**
 • ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมลงขายต่อไป**
 • คาดการณ์และคำนวณค่าธรรมเนียมของอีเบย์ได้ง่ายขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมการลงขายที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่ายกว่าเดิม
 • เสียค่าธรรมเนียมลงขายไม่เกิน $100 ต่อรายการขาย

ดูอัพเดท ตารางค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ขายที่มีร้านค้าที่นี่

วิธีอัพเกรดสมาชิกภาพร้านค้า

วิธีอัพเกรดจากร้านค้า Basic ไปเป็นร้านค้า Featured รุ่นใหม่

 • เข้าไปในMy eBayระบบอาจขอให้คุณลงทะเบียนเข้าระบบ
 • วางตัวชี้ไปที่แท็บ Account และคลิกที่Subscriptions
 • คลิก Change ที่อยู่ทางขวาของชื่อ Store
 • เลือกระดับที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่มContinue

ดูหน้าสมาชิกภาพร้านค้า

ปรับปรุงรูปแบบการใช้งานของผู้ซื้อและช่วยให้คุณขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราต้องการให้ผู้ขายของเราประสบความสำเร็จ ดังนั้นเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ เราจึงเน้นไปที่สิ่งที่ผู้ซื้อต้องการ และปรับปรุงรูปแบบการใช้งานของผู้ซื้อ โดยนำการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้มาใช้

 • ทำให้ฟีเจอร์ลงขายจำนวนหนึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ช่วยให้คุณจัดสรรบริการแบบมืออาชีพและจัดเตรียมรูปแบบการชอปปิงที่ผู้ซื้อกำลังมองหาอยู่
  • การแสดงผลที่ชัดเจน
  • การค้นหาที่ตรงกับความต้องการ
 • ตัดฟีเจอร์อัพเกรดรายการขายที่สร้างความสับสน และเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของผู้ซื้อทิ้งไป

ฟีเจอร์ฟรี

ตั้งแต่วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2555 คุณสามารถลงรูปภาพฟรี 12 รูปต่อรายการขายทุกรายการ ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดค่าธรรมเนียม Gallery ที่ $0.59 และรูปภาพเพิ่มเติมรูปละ $0.25 นอกจากนั้นผู้ขายทุกรายยังมีสิทธิใช้ฟีเจอร์ Supersize, Gallery Plus และ Picture Pack ฟรีอีกด้วย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่.

ยกเลิกฟีเจอร์อัพเกรดรายการขายเพื่อปรับปรุงรูปแบบการใช้งานของผู้ซื้อ

ความเห็นที่ส่งผลจากผู้ซื้อและผู้ขายทำให้อีเบย์ตัดสินใจยกเลิกฟีเจอร์ทั้งหมดที่สร้างความสับสนสำหรับผู้ซื้อ ส่วนผู้ขายก็จะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ได้อีกเช่นกัน.

เราจะทำการยกเลิกฟีเจอร์เหล่านี้เป็นระยะๆเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 เป็นต้น:

 • ตัวหนา
 • กรอบ
 • รูปสินค้านำเสนอ
 • ไฮไลท์
 • หน้าของสินค้านำเสนอ
 • Value Pack
 • Listing Designer

การเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์อัพเกรดรายการขาย

ตั้งแต่วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมฟีเจอร์อัพเกรดรายการขายเหล่านี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้

 • คำขยายชื่อสินค้าจะเปลี่ยนเป็น $2.00 ในทุกกรณี
 • ค่าธรรมเนียมการลงขายตามเวลาที่กำหนดจะเปลี่ยนเป็น $0.40

ดูอัพเดทตารางฟีเจอร์อัพเกรดรายการขายสำหรับผู้ขายที่ไม่มีร้านค้าอีเบย์สโตร๋ที่นี่

ดูอัพเดทตารางฟีเจอร์อัพเกรดรายการขายสำหรับผู้ขายที่มีร้านค้าอีเบย์สโตร๋ที่นี่

ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และผลกระทบที่มีต่อคุณศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

สิ่งที่ผู้ขายต้องดำเนินการ

เมื่อไหร่ การดำเนินงาน
ปัจจุบัน สร้างความคุ้นเคยกับโครงสร้างค่าธรรมเนียมใหม่
16 พ.ค. 2012
โครงสร้างค่าธรรมเนียมใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้ โดยมีจุดเด่นคือ
 • ค่าธรรมเนียมสมาชิกร้านค้า Featuredจะลดลง 75% จาก $99.95 เหลือ $24.95 และค่าธรรมเนียมลงขายแบบกำหนดราคาตายตัวจะลดลงจาก 30c เหลือ 20c**
 • ค่าธรรมเนียมร้านค้า Basic จะเท่ากับค่าธรรมเนียมร้านค้า Featured รุ่นใหม่ ถ้าหากปัจจุบันคุณคือผู้ขายร้านค้า Basic ค่าธรรมเนียมสมาชิกภาพจะเ$5.00ต่อเดือน อย่างไรก็ตาม ผู้ขายจะมีสิทธิใช้ฟังก์ชันต่างๆของร้านค้า Featured เพิ่มเติมและเสียค่าธรรมเนียมลงขายแบบกำหนดราคาตายตัวลดลง 50%**.
 • คำขยายชื่อสินค้าจะเปลี่ยนเป็น $2.00 ในทุกกรณี
 • ค่าธรรมเนียมการลงขายตามเวลาที่กำหนดจะเปลี่ยนเป็น $0.40

ถ้าหากในตอนนี้คุณเป็นสมาชิกร้านค้า Basic: คุณควรอัพเกรดไปเป็นร้านค้า Featured ในทันนี้ เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์จากฟีเจอร์และคุณสมบัติต่างๆที่เพิ่มขึ้น อาทิ

 • หน้าที่ปรับแต่งเองได้เพิ่มอีก 10 หน้าในร้านค้าของคุณ
 • ระบบรายงานผู้เข้ามาเยี่ยมชมสินค้าขั้นสูง (รวมทั้งระบบวิเคราะห์เส้นทางของผู้เยี่ยมชม รวมทั้งการติดตามการประมูลและการซื้อทันที (Buy It Now))
กลางถึง ปลายปี 2012
อีเบย์จะทำการยกเลิกร้านค้า Basic ภายในปีนี้ สมาชิกร้านค้า Basic รายใดที่ยังไม่ได้อัพเกรด กรุณาแปลงไปเป็นสมาชิกร้านค้า Featured ทันที

การอัพเกรดจากร้านค้า Basic ไปเป็นร้านค้า Featured

1. เข้าไปใน My eBayระบบอาจขอให้คุณลงทะเบียนเข้าระบบ
2. วางตัวชี้ไปที่แท็บ Account และคลิกที่ Subscriptions.
3. คลิก Change Level ที่อยู่ทางขวาของชื่อ Store
4. เลือกระดับที่ต้องการจากนั้นคลิกปุ่ม Continue

คำถามที่พบบ่อย

 • การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด

  การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมจะเริ่มมีผลตั้งแต่เวลา23:59:59 น. ของวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม2012.

 • ทำไมอีเบย์เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้

  ผู้ขายจำนวนมากบอกกับเราว่าการคาดการณ์ 'ต้นทุนในการขาย' บนอีเบย์เป็นเรื่องที่ซับซ้อน เนื่องจากโครงสร้างค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้ที่แบ่งเป็นขั้นๆในปัจจุบัน การตัดความซับซ้อนนี้ทิ้งไปและนำเอาค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้แบบคงที่มาใช้จะช่วยให้ผู้ขายคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ทำไมจึงมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมลงขาย

  ปัจจุบันค่าธรรมเนียมลงขายแตกต่างกันถึง 6 ขั้น นอกจากนั้น เรื่องของค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้แบบคงที่แล้ว ค่าธรรมเนียมลงขายที่เรียบง่ายกว่าเดิมก็คือสิ่งที่ผู้ขายเรียกร้องเป็นประจำ ดังนั้นโครงสร้างค่าธรรมเนียมแบบใหม่จะลดค่าธรรมเนียมลงขายจาก 6 ขั้นเหลือ 3 ขั้น เพื่อช่วยให้คุณคำนวณต้นทุนการขายได้ง่ายขึ้น

 • ทำไมอีเบย์จึงยกเลิกร้านค้า Basic

  การยกเลิกร้านค้า Basic มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ขั้นตอนการขายของผู้ขายเรียบง่ายมากขึ้น ฟังก์ชันและ 'คุณสมบัติพิเศษ' ที่มีอยู่ในร้านค้า Basic และ Featured ในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก ซึ่งทำให้ค่าธรรมเนียมคือเหตุผลหลักที่ผู้ใช้เลือกสมัครร้านค้าแบบใดแบบหนึ่ง ค่าธรรมเนียมสมาชิกภาพใหม่ของร้านค้า Featured ($24.95 ต่อเดือน) คือราคาที่ถูกลงสำหรับเจ้าของร้านค้า Featured ในปัจจุบัน และมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นสำหรับเจ้าของร้านค้า Basic อีกด้วย

 • ฉันต้องทำอย่างไร ถ้าในปัจจุบันฉันมีร้านค้า Basic หรือ Featured

  ถ้าหากคุณมีร้านค้า Basic:

  • อัพเกรดไปเป็นร้านค้า Featured รุ่นใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2555 เพื่อที่จะมีสิทธิใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมต่างๆ อาทิ
   • หน้าที่ปรับแต่งเองได้เพิ่มขึ้นอีก 10 หน้าในร้านค้าของคุณ.
   • ระบบรายงานผู้เข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าขั้นสูง (รวมทั้งระบบวิเคราะห์เส้นทางของผู้เยี่ยมชม รวมทั้งการติดตามการประมูลและการซื้อทันที (Buy It Now))
   • รายงาน Sales Reports Plus ที่มีข้อมูลการทำตลาด (ติดตามและประเมินผลการขายของคุณ).
  • แม้ค่าธรรมเนียมจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 2 เดือนพฤษภาคม เพื่อให้สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมของร้านค้า Featured รุ่นใหม่ก็ตาม แต่เรายังจะไม่ยกเลิกร้านค้า Basic จนกว่าจะถึงปลายปีนี้ สมาชิกร้านค้า Basic ที่ยังไม่ได้อัพเกรด ควรที่จะอัพเกรดไปเป็นร้านค้า Featured รุ่นใหม่ทันที

  ถ้าหากคุณมีร้านค้า Featured

  คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ และค่าธรรมเนียมสมาชิกภาพจะลดลงตั้งแต่วันที่ 16 เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมใหม่จะไปปรากฏอยู่ในใบเรียกเก็บเงินใบแรกหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 • ฟีเจอร์อัพเกรดรายการขายแบบใดที่มีการยกเลิกบ้าง

  เราจะทำการยกเลิกฟีเจอร์อัพเกรดรายการขาย ดังต่อไปนี้ โดยแบ่งออกเป็นระยะๆตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2010เป็นต้นไป:

  • ตัวหน
  • กรอบ
  • รูปสินค้านำเสนอ
  • ไฮไลท์
  • หน้าของสินค้านำเสนอ
  • Value Pack
  • Listing Designer
 • หน้าของสินค้านำเสนอ

  อีเบย์ยกเลิกฟีเจอร์อัพเกรดรายการขายที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างแจ้งให้เราทราบว่า เพิ่มมูลค่าต่อรายการขายน้อยมาก ส่วนฟีเจอร์ที่ผู้ซื้อแจ้งให้เราทราบว่าสร้างรูปแบบการซื้อที่ดีขึ้น อาทิเช่น Gallery และ Supersize จะยังคงให้บริการกับผู้ขายต่อไป ในรูปของการอัพเกรดฟรีเพื่อส่งเสริมให้มีการนำเอาคุณสมบัติเหล่านี้ไปใช้ และช่วยผู้ขายประสบความสำเร็จมากขึ้น

 • ทำไมอีเบย์ทำการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมอีกครั้งเร็วขนาดนี้

  อีเบย์ทำการปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่องตามที่แจ้งให้ทราบเมื่อปี 2554 และได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียมให้เรียบง่ายและสอดคล้องกันมากขึ้น เพื่อส่งเสริมแนวทางการลงขายที่ดีกว่าเดิม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เราเข้าใจดีกว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการบริหารจัดการในฐานะของการทำธุรกิจ ดังนั้นแนวทางการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะนี้ (โดยมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าโดยเผื่อเวลาพอสมควรทุกระยะ) มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ธุรกิจและผู้ขายสามารถค่อยๆปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจของตน

 • ฉันเป็นผู้ขาย PowerSeller ทำไมฉันจึงใช้สิทธิลงขายฟรี 30 รายการต่อเดือนไม่ได้

  การลงขายฟรี 30 รายการต่อเดือน มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมผู้ขายที่ไม่มีร้านค้าอีเบย์สโตร์ ที่มาขายสินค้าเป็นครั้งคราว และขายสินค้าจำนวนไม่มากนักในแต่ละเดือน จากนั้นจึงค่อยยกระดับเป็นผู้ขายขาประจำไปในที่สุด ถ้าหากเป็นผู้ขาย PowerSeller ที่มีรายการขายจำนวนมากในอีเบย์ คุณควรเปิดร้านค้าอีเบย์สโตร์เพื่อจะได้สิทธิค่าธรรมเนียมที่ลดลงจะดีกว่า

ผู้ที่มีสิทธิ์และข้อยกเว้น

* เงื่อนไขสำหรับผู้ขายที่ไม่มีร้านค้าอีเบย์สโตร์ที่เข้าข่าย: ถ้าหากต้องการได้สิทธิลงขายฟรี 30 รายการต่อเดือน สมาชิกต้องมีที่อยู่ลงทะเบียนในออสเตรเลีย ต้องไม่เป็นผู้ขาย PowerSeller ต้องไม่ลงทะเบียนเป็นผู้ขายเชิงธุรกิจ และต้องไม่ใช่สมาชิกร้านค้าอีเบย์สโตร์ รายการขายต้องมีสินค้าเพียงหนึ่งชิ้น และไม่ได้ลงขายในหมวดที่ยกเว้น (ดูรายชื่อหมวดด้านล่าง).

**หมวดที่ยกเว้น:

 • ธุรกิจ > การขายกิจการ (Business > Businesses for Sale)
 • รถยนต์ จักรยานยนต์ เรือยนต์ > เครื่องบิน(Cars, Bikes, Boats > Aircraft)
 • รถยนต์ จักรยานยนต์ เรือยนต์ > เรือยนต์ (Cars, Bikes, Boats > Boats)
 • รถยนต์ จักรยานยนต์ เรือยนต์ > คาราวาน รถบ้าน(Cars, Bikes, Boats > Caravans, Motorhomes)
 • รถยนต์ จักรยานยนต์ เรือยนต์ > รถยนต์(Cars, Bikes, Boats > Cars)
 • รถยนต์ จักรยานยนต์ เรือยนต์ > มอเตอร์ไซค์(Cars, Bikes, Boats > Motorcycles)
 • รถยนต์ จักรยานยนต์ เรือยนต์ > รถบรรทุก รถเชิงพาณิชย์(Cars, Bikes, Boats > Trucks, Commercial Vehicles)
 • รถยนต์ จักรยานยนต์ เรือยนต์ > รถยนต์ จักรยานยนต์ เรือยนต์อื่นๆ (Cars, Bikes, Boats > Other Cars, Bikes, Boats)
 • บ้านและสวน > อสังหาริมทรัพย์(Home & Garden > Real Estate)
 • บริการ(Services)
 • ตั๋ว การเดินทาง > เที่ยวบิน (Tickets, Travel > Flights)
 • ตั๋ว การเดินทาง > ตั๋ว(Tickets, Travel > Tickets)
 • ตั๋ว การเดินทางl > การเดินทาง (Tickets, Travel > Travel)
 • ตั๋ว การเดินทาง > บัตรของขวัญ บัตรกำนัล (Tickets, Travel > Vouchers, Gift Certificates)

หมวดสื่อ (ดูตารางอัพเดทค่าธรรมเนียมของร้านค้าสำหรับค่าธรรมเนียมหมวดสื่อโดยเฉพาะที่นี่)

 • หนังสือ นิตยสาร(Books, Magazines)
 • ภาพยนตร์ > ภาพยนตร์ รายการทีวี(Movies > Movies, TV shows)
 • วิดีโอเกม > เกม(Video Games > Games)
 • เพลง(Music)
  • ไม่รวม: เพลง > ของที่ระลึก(Music > Memorabilia)

***ผู้ขายต้องไม่มีร้านค้าอีเบย์สโตร์และต้องไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขของผู้ขายที่ไม่มีร้านค้าอีเบย์สโตร์.

คลิกเพื่อเข้าถึงข้อความต้นฉบับในไซต์ออสเตรเลีย
Share This Article:EmailFacebookTwitter
ย้อนกลับไปด้านบนสุด