eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > > Seller Spotlight

Seller Spotlight
ชัญญาวัฒน์ วิชัยนิษฐ์
ผู้ขายอีเบย์ระดับ Titanium
รางวัล Top Rated Seller and Titanium Power Seller Outstanding Sales 2012
เริ่มเป็นสมาชิกอีเบย์: 2003
ประเทศ: ไทย
สินค้าหลัก: เครื่องประดับและอัญมณี
เรื่องราวของคุณชัญญาวัฒน์ บนอีเบย์
• คุณชัญญาวัฒน์ เคยเป็นนายหน้าค้าอัญมณีที่เสาะหาสินค้าสำหรับขายต่อให้ผู้ขายปลีก นอกจากนั้น เขายังพยายามหาช่องทาง
  ในการขยายธุรกิจอยู่เสมอ
• เมื่อคุณชัญญาวัฒน์ได้รู้จักอีเบย์ในปี 2003 เขาทราบได้ทันทีว่าจะมีช่องทางที่ทำให้สามารถขายสินค้าให้กับผู้ซื้อที่อยู่ไกลถึง
  ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือรัสเซียได้
• ด้วยความรู้และประสบการณ์ในวงการธุรกิจที่ขายอยู่ ทำให้คุณชัญญาวัฒน์สามารถขายสินค้าอัญมณีที่มีคุณภาพและเครื่อง
  ประดับอัญมณีในราคาที่เหมาะสมแก่ผู้ซื้อบนอีเบย์ และทำให้เขาได้เป็นผู้ขายอีเบย์ในระดับ PowerSeller
• ในไม่ช้าคุณชัญญาวัฒน์สามารถทำยอดขายได้ถึงกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือน และในปี 2009 เขาได้รับรางวัลการให้
  บริการผู้ซื้อยอดเยี่ยม Outstanding Customer Service Award.
• ได้รับรางวัลTop Rated Seller and Titanium Power Seller Outstanding Sales ประจำปี 2011 และ 2012.

เคล็ดลับความสำเร็จ
• คุณชัญญาวัฒน์ทำธุรกิจโดยยึดมั่นหลักการว่า ความพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เขามีนโยบายให้ผู้ซื้อคืนสินค้าและ
  รับเงินคืนเต็มจำนวนทันที โดยไม่ข้อขัดแย้งใดๆ
• ด้วยนโยบายการให้บริการผู้ซื้อที่ยอดเยี่ยมนี้ ทำให้ผู้ซื้อกว่า 50% กลับมาซื้อสินค้าของคุณชัญญาวัฒน์อีกครั้ง

See all Seller Spotlight >>