eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > interimhp > Seller Spotlight

Seller Spotlight

Seller Spotlight
คุณพลพจน์ เธียรประดิษฐ์
ผู้ขายระดับTop-rated Seller และ Platinum PowerSeller
รางวัลผู้ขายยอดเยี่ยมในปี 2009
เริ่มเป็นสมาชิกอีเบย์: 2003
ประเทศ: ไทย
สินค้าหลัก: อัญมณียังไม่เข้าตัวเรือน
เรื่องราวของคุณพลพจน์
• คุณพลพจน์เป็นทำธุรกิจขายอัญมณีของครอบครัว คุณปู่และคุณพ่อของเขาเป็นเจ้าของร้านขายอัญมณีในจังหวัดจันทบุรี
• เมื่อคุณพลพจน์ได้ใช้งานอีเบย์ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เขาทราบในทันทีว่าอีเบย์สามารถ
  เป็นช่องทางใหม่ในการขยายธุรกิจของที่บ้าน
• เมื่อกลับมายังประเทศไทย คุณพลพจน์ได้ใช้อีเบย์ขยายธุรกิจขนาดเล็กในครอบครัวสู่สายตาชาวโลก ในช่วงเวลาข้ามคืน
  ธุรกิจอัญมณีของคุณพลพจน์ก็ปรากฏแก่สายตาของผู้ซื้อใหม่ๆ จำนวนมากจากทั่วโลก โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา
• ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี ธุรกิจบนอีเบย์ของคุณพลพจน์เติมโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2009 เขาได้รับรางวัลผู้ขายยอดเยี่ยม
  ประเภท Outstanding Sales Award
เนื่องจากเป็นผู้ขายที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทยโดยมียอดขายกว่า 1 ล้านเหรียญ
  สหรัฐปีที่ผ่านมา

เคล็ดลับความสำเร็จ
• คุณพลพจน์ลงขายสินค้าโดยมีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง และการถ่ายภาพสินค้าได้เหมือนจริงก็เป็น
  ปัจจัยหลักในการได้รับความเชื่อถือจากผู้ซื้อ
• สำหรับคุณพลพจน์ การเป็นผู้ขายที่น่าเชื่อถือ ทำให้มีลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าจำนวนมากและกลุ่มผู้ซื้อนี้เป็นผลดีต่อการทำธุรกิจ
  ในระยะยาว

See all Seller Spotlight >>