eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > > Seller Spotlight

Seller Spotlight
คุณวิทยา อัศวสุวรรณากุล (คุณเรย์)
ผู้ขายระดับ Top-Seller จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เริ่มเป็นสมาชิกอีเบย์: ปี 1998
ประเทศ: ไทย
สินค้าหลัก: แฟชั่นสำหรับสุภาพสตรี
เรื่องราวของคุณเรย์ในอีเบย์
• เมื่อประมาณ 12 ปีที่แล้ว เมื่อคุณเรย์ยังเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขาได้เริ่มขายหุ่น 3D ของญี่ปุ่นในอีเบย์เป็นงานอดิเรก
• คุณเรย์ได้เป็นผู้ขายระดับ PowerSeller ของอีเบย์ ตั้งแต่เรียนจบ ความเข้าใจผู้ซื้อเป็นอย่างดี ทำให้คุณเรย์สามารถขายสินค้า
  และมอบบริการที่ดีเกิดความคาดหมายของผู้ซื้อ
• คุณเรย์ตัดสินใจขายสินค้าบนอีเบย์เป็นอาชีพหลัก และเข้าสู่ตลาดเสื้อผ้าสุภาพสตรีที่สามารถทำกำไรได้สูง โดยมีภรรยาเป็น
  ผู้ออกแบบเสื้อผ้า
• ชุดที่ขายบนอีเบย์ กลายเป็นสินค้ายอดนิยมของผู้ซื้อจากทั่วโลก เนื่องจากมีดีไซน์ที่ไม่ซ้ำแบบใคร มีคุณภาพดีและราคาที่คุ้มค่า
  ต่อการเลือกซื้อ
• ในปี 2006 เนื่องจากธุรกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว คุณเรย์จึงเปิดบริษัท Asawasuwannakul Industrial Company Limited ขึ้น
  และด้วยจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• วันนี้ คุณเรย์สามารถขายสินค้าให้กับผู้ซื้อจากทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย รัสเซียและ
  กลุ่มประเทศยุโรป

เคล็ดลับความสำเร็จ
• คุณเรย์ต้องมั่นในว่าสินค้าที่ลงขายจะเตะตาผู้ซื้อและดึงดูดผู้ซื้อให้เข้ามาชมสินค้าในร้านอีเบย์ สโตร์
• ทีมงานของคุณเรย์จะพยายามมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยดำเนินการตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละคน และเก็บ
  ข้อมูลของลูกค้าเอาไว้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าขนาดและข้อมูลความต้องการต่างๆถูกต้องแน่นอน

See all Seller Spotlight >>