eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > คำถามที่พบบ่อยของผู้ขาย > ฉันควรเปิดอีเบย์สโตร์หรือไม่ และเปิดประเภทใด

คำถามที่พบบ่อยของผู้ขาย

คำถาม

ฉันควรเปิดอีเบย์สโตร์หรือไม่ และเปิดประเภทใด

คำตอบ(0)

 อีเบย์สโตร์ ช่วยให้คุณสามารถออกแบบหน้าร้าน รวมสินค้า แบ่งสินค้าประเภทต่างๆ คุณจึงสามารถ ดึงดูดผู้ซื้อได้มากขึ้น 
 
ผู้ขายสามารถใช้ eBay Fee Calculator ในการคำนวณว่า ค่าใช้จ่ายและจำนวนสินค้าที่คุณลงขายในแต่ละเดือน เหมาะสมกับการเปิดอีเบย์สโตร์หรือไม่ และเปิดในรูปแบบใด

โปรดทราบว่า ผู้ขายที่ติด Selling Limit จะสามารถขายได้ในจำนวนที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถขายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเปิดอเีบย์สโตร์

ตัวอย่างการใช้  eBay Fee Calculator


ตัวอย่างที่ 1
ebaystore1


ตัวอย่างที่ 2

ebay store2

คำตอบนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่

กลับไปหน้าคำถามที่พบบ่อย