eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > คำถามที่พบบ่อยของผู้ขาย > จะต้องทำอย่างไร หากผลงานฉันต่ำกว่ามาตรฐานอีเบย์

คำถามที่พบบ่อยของผู้ขาย

คำถาม

จะต้องทำอย่างไร หากผลงานฉันต่ำกว่ามาตรฐานอีเบย์

คำตอบ(0)

มาตรฐานผลงานของผุ้ขาย สะท้อนความพึงพอใจของผู้ซื้อในการทำธุรกิจกับคุณ และกลับมาเป็นลูกค้าประจำ ซึ่งจะทำให้ผู้ขายสามารถสร้่างผลกำไรได้มากขึน เกณฑ์การประเมินผลงานผู้ขายของอีเบย์ จึงมาจากปัจจัยที่สะท้อนถึงความพอใจของผู้ซื้อเป็นหลัก 

ผู้ขายสามารถดูมาตรฐานผลงานของตนได้ที่ Seller Dashboard 

หากผลการดำเนินงานของผู้ขายต่ำกว่ามาตรฐาน สินค้าของคุณจะแสดงอยู่ในอันดับหลังๆ ในหน้าผลการค้นหา และอาจถูกจำกัดการขายจนกว่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ผู้ขายที่มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ต้องตรวจสอบว่ามีเคสที่เปิดค้างอยู่หรือไม่ และแก้ไขเคสให้เรียบร้อย และควรตรวจสอบจาก Seller Dashboard ของตนว่ามีปัญหาที่ส่วนใด จากการปรับปรุงรายการขายที่ยังสามารถขายได้อยู่ เพื่อให้การซื้อขายนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่เกิดปัญหา ซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลการดำเนินงานให้กลับมาอยู่ในระดับดีได้ 

วิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่ Customer Service ของอีเบย์


คำตอบนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่

กลับไปหน้าคำถามที่พบบ่อย