eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > คำถามที่พบบ่อยของผู้ขาย > มีข้อห้ามในการตั้งชื่อ eBay ID หรือไม่

คำถามที่พบบ่อยของผู้ขาย

คำถาม

มีข้อห้ามในการตั้งชื่อ eBay ID หรือไม่ 

คำตอบ(0)

 ชื่อผู้ใช้หรือ eBay ID ต้องมีอย่างน้อย 6 ตัวอักษร สามารถใช้อักษรพยัญชนะ (letters) ตัวเลข จุด ดอกจัน ขีดด้านล่าง (underscore) หรือขีดกลางได้ และอีเบย์จะมีคำแนะนำแสดงให้เห็นในขั้นตอนการตั้งชื่อ 
 
ข้อห้ามในการตั้งชื่อ eBay ID

  • ห้ามใช้คำ/ข้อความที่สื่อถึงอีเมลหรือurlเว็บเช่น .com, .net, .org, .edu หรือ  _com, -com 
  • ห้ามใช้ ขีดด้านล่างต่อเนื่องกัน
  • ไม่ใช้ ขีดด้านล่าง ขีดกลาง หรือจุด เป็นอันดับแรก หรืออันดับท้ายสุดในชื่อ เช่น -cardcollector
  • ห้ามมีคำว่า eBay
  • ห้ามใช้อักษร e ตามด้วยหมายเลข
  • ห้ามใช้คำลามก หรือ ส่อเสียด หรือเป็นการดูหมิ่นศาสนา
  • ห้ามใช้ชื่อผู้ใช้ที่ตรงกับชื่อ eBay Store 
  • ห้ามใช้ชื่อที่อาจสับสนกับชื่อทางการค้า เช่น CocaColaSeller
 

คำตอบนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่

กลับไปหน้าคำถามที่พบบ่อย