eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > คำถามที่พบบ่อยของผู้ขาย > หากบัญชีผู้ขายถูก Suspend ฉันควรทำอย่างไร

คำถามที่พบบ่อยของผู้ขาย

คำถาม

บัญชีผู้ขายเก่าของฉันเคยถูก Suspend ไป สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้หรือไม่ 

คำตอบ(0)

 หากบัญชีผู้ขายถูกปิด คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมล พร้อมกับระบุสาเหตุที่อีเบย์ปิดบัญชีนั้น และในหน้า My Message การถูกปิด หรือถูก suspend เป็นได้จากหลายกรณี เช่น 

1. ผู้ขายมียอดค้างชำระ
2. เหตุผลอื่นๆ ซึ่งอีเบย์จะระบุเอาไว้ในอีเมล

หากการระงับบัญชีนั้นเกิดจากการค้างชำระ เข้าไปดูรายการค้างชำระใด้ย้อนหลังถึง 18 เดือน ในหน้า My eBay และชำระเงินที่ค้างด้วย PayPal  หรือบัตรเครดิต 

หากไม่ได้ค้างชำระ ตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้บัญชีถูกระงับ หรือติดต่ออีเบย์ เพื่อตรวจสอบ

คำตอบนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่

กลับไปหน้าคำถามที่พบบ่อย