eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > คำถามที่พบบ่อยของผู้ขาย > ฉันจะขอลบ Negative Feedback ได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยของผู้ขาย

คำถาม

ฉันจะขอลบ Negative Feedback ได้อย่างไร

คำตอบ(0)

ในบางกรณี ผู้ขายอาจขอให้มีการทบทวนการให้คะแนน feedback หรือที่เรียกว่า Feedback Revision อีกครั้ง หากผู้ขายมั่นใจว่าการให้คะแนน feedback นั้นเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือยังไม่เป็นธรรม โดยการข้อ Feedback Revision นี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ที่อีเบย์กำหนด


การขอ Feedback Revision
ผู้ขายสามารถขอ Feedback Revision ได้ หาก feedback นั้นให้มาไม่เกิน 30 วัน และเป็นไปตามเงืื่อนไขที่อีเบย์กำหนด

1. ไปที่ Request Feedback Revision page ที่อยู่ในหน้า feedback profile ของคุณ

2. ดูรายการ feedback ทีุ่คุณสามารถขอลบได้ แล้วเลือก feedaback ที่คุณต้องการ จำนวนของ feedback ที่คุณสามารถขอให้พิจารณาใหม่ (revision request)  ได้ในปีนั้นๆ จะแสดงให้คุณเห็นอยู่ทางมุมขวาบนของหน้าRequest Feedback Revision page.

3. เลือกเหตุผลของการขอให้พิจารณา feedback ใหม่ ในส่วน  Give the buyer a reason for the request

4. ระบุข้อความเพิ่มเติมถึงผู้ซื้อในกล่องข้อความ (text box) โดยคุึณสามารถกรอกได้ถึง 500 ตัวอักษร

5. กด send


จากนั้น อีเบย์จะส่งอีเมล์ไปให้ผู้ซื้อว่าคุณได้ขอให้พิจารณาการให้ feedback ใหม่ อีเมล์นี้จะระบุเหตุผลที่คุณขอให้พิจารณา รวมถึงข้อความที่คุณเขียนขึ้นเพิ่ม ผู้ซื้อมีเวลา 10 วันในการพิจารณาว่าจะแก้ feedback ให้หรือไม่


หากผู้ซื้อไม่กระทำการใดๆภายในระยะเวลา 7 วัน
เราจะส่งอีเมล์เตือนอีกครีัั้ง ถ้าหากมีการตอบรับจากผู้ซื้อ อีเบย์จะส่งอีเมล์แจ้งให้คุณทราบในทันที  อย่างไรก็ตามหากไม่มีการตอบรับจากผู้ซื้อหลังผ่านไป 10 วัน อีเบย์จะแจ้งให้คุณทราบว่าการขอพิจารณา feedback นั้น หมดอายุแล้ว และคุณสามารถขอ feedback revision ในการขาย (transaction) ครั้งนั้น


ไม่ว่าผลการขอ feedback revision จะเป็นอย่างไร ขอให้ผู้ขายเคารพการตัดสินใจของผู้ซื้อ

 

 


 คำตอบนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่

กลับไปหน้าคำถามที่พบบ่อย