eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > คำถามที่พบบ่อยของผู้ขาย > ฉันคืนเงินผู้ซื้อไปแล้ว ผู้ซื้อสามารถให้คะแนน negative feedback ฉันได้หรือไม่

คำถามที่พบบ่อยของผู้ขาย

คำถาม

ฉันคืนเงินผู้ซื้อไปแล้ว ผู้ซื้อสามารถให้คะแนน negative feedback ฉันได้หรือไม่ 

คำตอบ(0)

 ได้ เนื่องจากยังคงเป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้ซื้อไม่ได้รับความพึงพอใจจากการซื้อขายนั้นๆ 

คำตอบนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่

กลับไปหน้าคำถามที่พบบ่อย