eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > คำถามที่พบบ่อยของผู้ขาย > ผู้ขายที่ไม่ได้ชำระเงิน สามารถมาให้คะแนน feedback ฉันได้หรือไม่

คำถามที่พบบ่อยของผู้ขาย

คำถาม

ผู้ขายที่ไม่ได้ชำระเงิน สามารถมาให้คะแนน feedback ฉันได้หรือไม่ 

คำตอบ(0)

 ได้ เนื่องจากยังแสดงให้เห็นว่า ผู้ซื้อไม่ได้รับความพึงพอใจในการซื้อขายนัน 

อย่างไรก็ตาม หากผู้ขายเปิดใช้ Unpaid Item Assistant  จะสามารถขอลบ Negative Feedback นั้นๆได้ 

คำตอบนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่

กลับไปหน้าคำถามที่พบบ่อย