eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > คำถามที่พบบ่อยของผู้ขาย > ทำไมสินค้าฉันจึงถูกลบ แต่คนอื่นขายเหมือนกันไม่ถูกลบ

คำถามที่พบบ่อยของผู้ขาย

คำถาม

ทำไมสินค้าฉันจึงถูกลบ แต่คนอื่นขายเหมือนกันไม่ถูกลบ

คำตอบ(0)

ผู้ขายที่ขายสินค้าที่ผิดนโยบายของอีเบย์ อาจถูกลบรายการสินค้านั้น อย่างไรก็ตามสินค้าของผู้ขายทุกคน อาจไม่ได้ถูกลบพร้อมกัน แม้จะเป็นการขายสินค้าประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของอีเบย์

หากคุณพบว่ามีการขายสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามนโยบาย สามารถคลิก Report Item ที่อยู่ในหน้าการขายสินค้าได้คำตอบนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่

กลับไปหน้าคำถามที่พบบ่อย