eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > dep > งานสัมมนา

• หากคุณ เป็นผู้ผลิต หรือมีสินค้าพร้อมหรือเป็นคนกลางที่สามารถหาสินค้าในการขายได้
                 และต้องการเริ่มต้นขายบน eBay
• หากคุณ ต้องการขายสินค้าสู่ตลาดโลกบนอีเบย์ แต่ไ่ม่สะดวกจะเป็นผู้ลงขายเอง
• หากคุณมีประสบการณ์การขายบนอีเบย์อยู่แล้วและต้องการเพิ่มรายได้
               ้ด้วยการช่วยผู้อื่นขาย หรือสอนการขายบนอีเบย์
เราเชื่อว่าสินค้าเมืองไทยสามารถก้าวไกลไปบุกตลาดโลก
อีเบย์จึงได้จัดทางเลือกการขายสินค้าบนอีเบย์ในรูปแบบต่างๆ
ที่เหมาะกับสินค้าและประสบการณ์ของคุณ ดังนี้...
ทางเลือกที่ 1 เข้าร่วม workshop กับอีเบย์
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการขาย หรือใช้งานอีเบย์

หากท่านมีสินค้าเป็นของตัวเองหรือเป็นตัวกลางซื้อมาขายไปและต้องการหาช่องทางการขายสินค้า
ออนไลน์ไปยังต่างประเทศ ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งในการอบรมภาคปฎิบัต
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำกัดจำนวน 100 ท่านเท่านั้น

ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ ที่นี่

moredetail

 

 
 
ทางเลือกที่ 2 ใช้บริการ 'ผู้ช่วยขาย'
สำหรับผู้ที่ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถขายสินค้าได้้ด้วยตนเอง
 

ผู้ช่วยขายคือผู้ขายอีเบย์ที่มีประสบการณ์ที่จะช่วยขายสินค้าของคุณบนอีเบย์
ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน และจะได้ผลตอบแทนจากการที่ขายสินค้าของคุณบนอีเบย์

ผู้ช่วยขายจะทำงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับการขายสินค้าบนอีเบย์ ให้คุณ ตั้งแต่การประกาศขายสินค้า และ ตอบคำถามที่ลูกค้าสอบถามเข้ามา จนถึงการเรียกเก็บเงิน และการส่งสินค้า ไปยังผู้ซื้อ หรือผู้ชนะการประมูล

 
   
   
   
 
กรอกรายละเอียดของคุณเพื่อหา
“ผู้ช่วยขาย” โดยสมาชิก eBay
ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อช่วยขาย
ให้ผู้ขายรายใหม่ หรือผู้ที่ไม่
สะดวกจะขายสินค้าเอง

moredetail
 
 
 
ทางเลือกที่ 3 สมัึครเป็นผู้ช่วยขายหรือสอนการขาย
หากท่านเป็นผู้ขายสินค้าบนอีเบย์อยู่แล้วและต้องการพัฒนาศักยภาพตนเอง
โดยการเป็นผู้สอนการขายสินค้าอีเบย์หรือช่วยสมาชิกท่านอื่นๆในการขายสินค้า

ผู้ช่วยขายบนอีเบย์

หากคุณมีประสบการณ์ในการขายสินค้าและต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ขายคนอื่น หรือสนใจที่จะขยายธุรกิจสู่ตลาดออนไลน์โดยใช้อีเบย์ในฐานะผู้ช่วยขาย คุณจะได้รับค่าตอบแทนจากการขายสินค้าที่คุณช่วยขายด้วย

ผู้สอนการขายบนอีเบย์

หากคุณเป็นอีกคนที่รักการขายบนอีเบย์และอยากหารายได้เพิ่มเติม
ด้วยการสอนให้ผู้ขายอีเบย์มือใหม่รู้จักวิธีขาย

เราขอเชิญให้คุณมาเป็นผู้สอนบนอีเบย์

moredetail